Esko Kilpi


Esko Kilpi er en av Skandinavias ledende tenkere og skribenter på temaet endring, ledelse og samfunn. Han bringer med seg relevante erfaringer fra regional industriomstilling i Finland.

Esko Kilpi jobber med "post-industriell arbeidslivet" ved Sitra, det finske innovasjonsfondet i Helsinki. Han underviser ved Adianta School for Leadership and Innovation in New Delhi og driver sitt eget strategiselskap. Esko Kilpi Company består av forskere og strateger, som kombinerer interaksjondesign, studier av sosial kompleksitet og adferdsøkonomi i en digital verden. Selskapet jobber tverrfaglig, på tvers av disipliner som informasjonsteknologi, sosiologi, nettverksteori og adferdspsykologi. På Stormkastkonferansen vil han prate om ledelse i en tid preget av endring.

Foredrag

Hva kjennetegner tiåret vi er inne i? Hvilke spesielle utfordringer står vi overfor? Og hvordan skal ledere håndtere at verdikjeder og produksjonsmodeller endrer karakter?