Jannicke Hilland


Jannicke Hilland er konsernsjef i BKK. Hun kombinerer ingeniørfaglig og strategisk kompetanse, og har lang og variert erfaring som toppleder i Hydro og Statoil.

Hilland har bakgrunn som sivilingeniør fra University of Manchester, er dr. scient fra Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. 48- åringen fra Os begynte i Statoil i 2007 etter fusjonen mellom Hydro og Statoil. Hun hadde da arbeidet i Hydro siden 1998, der hun blant annet var plattformsjef og leder av forretningsenheten for Troll B. I Statoil har Hilland hatt en rekke stillinger innen asset management(styring av anlegg), drift og operasjonell virksomhet. I perioden 2011 til 2013 var Jannicke Hilland direktør for fellesoperasjoner i utvikling og produksjon Norge, noe som omfattet havbunnsoperasjoner, logistikk og beredskap, planlegging og revisjonsstans, samt flerfeltoperasjoner. Fra 1. september 2013 til hun begynte i BKK i oktober 2015 var Hilland direktør for konsernsikkerhet og sikring, og en del av konsernledelsen i Statoil.

Foredrag

Vi har invitert personer med ulike bransjeblikk til snakke åpent og ærlig om de nye mulighetene og hvordan vi griper dem.