LarsJacob Tynes Pedersen


Som NHH-forsker har Lars Jacob Tynes Pedersen markert seg med sine perspektiver på innovasjon og samfunnsansvar.

Foredrag

Et kjennetegn ved tiden vi lever er begrensninger. Det er gode nyheter for alle som vil skape nye muligheter gjennom å tenke smartere.